คำถาม: คำถาม: ปุ่มกดไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ?

ตอบ:

สาเหตุ:

1. ระบบล็อคป้องกันเด็ก

2. เกิดปัญหากับปุ่มกด

ขั้นตอน: 1. ตรวจสอบว่าท่านได้ตั้งค่าระบบล็อคป้องกันเด็กไว้หรือไม่

วิธีแก้ไข: ปุ่มกดจะไม่ตอบสนองหลังจากตั้งค่าระบบล็อคป้องกันเด็ก วิธีปลดล็อคให้เข้าสู่เมนูตั้งค่าการล็อค เพื่อตั้งค่าระบบล็อคป้องกันเด็กเป็น "OFF" หรือทำการสั่งงานด้วยฟังก์ชั่นปลดล็อค

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง