คำถาม: คำถาม: รีโมทคอนโทรลไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ?

ตอบ:

 1. ไม่ทำงาน:

  กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเชื่อมต่อทีวีและรีโมท Bluetooth ใหม่อีกครั้ง (วิธีการเชื่อมต่อแสดงอยู่ด้านล่าง.

  遥控器电池

 2. การเชื่อมต่อบลูทูธและปัญหาเสียง

  การเชื่อมต่อบลูทูธใช้งานได้ดี แต่เสียงไม่ทำงาน ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่ารูไมโครโฟนถูกบล็อกหรือไม่ ให้เช็ดเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หลังจากขจัดสาเหตุของการอุดตันแล้วหากยังคงมีปัญหาอยู่แนะนำให้เปลี่ยนรีโมทคอนโทรลใหม่;

 3. รีโมทคอนโทรลไม่ไวและระยะทางยาว

  รีโมตคอนโทรลอินฟราเรด ตรวจสอบหน้าต่างรับสัญญาณทีวีและหน้าต่างส่งสัญญาณรีโมตคอนโทรลว่ามีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งสกปรกหรือไม่ ขจัดสาเหตุนี้และลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ หากปัญหายังคงอยู่ โปรดเปลี่ยนด้วยรีโมทใหม่.

  รีโมทคอนโทรลบลูทูธ โปรดเชื่อมต่อบลูทูธอีกครั้งเพื่อลอง หากยังคงมีปัญหาหลังจากเชื่อมต่อ โปรดเปลี่ยนรีโมทคอนโทรล.

  遥控器距离.png


คำแนะนำในการควบคุมระยะไกลและการเชื่อมต่อทีวี:

โปรดจับคู่รุ่นรีโมทคอนโทรลที่ถูกต้องตามรูปแบบภาพ ค้นหาปุ่มสีแดงในภาพ หันหน้าไปทางทีวี กดปุ่มสีแดงสองปุ่มพร้อมกัน ไฟแสดงสถานะของรีโมทคอนโทรลจะกะพริบ หน้าต่างการเชื่อมต่อจะปรากฏบนทีวี หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ทีวีจะแสดงข้อความแสดงความสำเร็จด้วย;


iHaier20220731-180043


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง