คำถาม: คำถาม: รีโมทคอนโทรลไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ?

ตอบ:

สาเหตุ:

1. ไม่มีแบตเตอรี่

2. ปัญหาเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

3. ฟังก์ชั่น Shop Mode

 

ขั้นตอน:

1. โปรดตรวจสอบว่าแบตเตอรี่หมดหรือไม่

2. ตรวจสอบว่าจุดรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล ถูกปิดกั้นโดยวัตถุอื่นๆ หรือมีคลื่นสัญญาณรบกวนหรือไม่

3. โปรดตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลอยู่ในระยะการทำงานของตัวเครื่องหรือไม่

4. โปรดตรวจสอบว่าโทรทัศน์อยู่ใน “Shop Mode” หรือไม่ ซึ่งเป็นโหมดที่บางเมนูป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และท่านจะไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรล

 

วิธีแก้ไข:

1. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 

2. ย้ายวัตถุที่ปิดกั้นจุดรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์

3. กดปุ่ม “Exit” จากนั้นจึงตั้งค่าเป็น Home Mode

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง