คำถาม: คำถาม: ภาพแสดงได้ปกติ แต่ไม่มีเสียง?

ตอบ:

สาเหตุ:

1. การปรับระดับเสียง

2. มีการเชื่อมต่อหูฟัง

3. ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณ

 

ขั้นตอน:

1. กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อดูว่าเสียงเบาเกินไปหรือไม่

2. โปรดตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม Mute หรือไม่ ให้ท่านลองกดปุ่มนี้อีกครั้ง

3. เปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นเพื่อดูว่าเป้นปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาณหรือไม่

4. โปรดตรวจสอบว่าท่านได้เชื่อมต่อหูฟังแล้วหรือยัง

 

วิธีแก้ไข:

1. เพิ่มระดับเสียง

2. กดปุ่ม Mute

3. ตรวจสอบสายสัญญาณ

4. ดึงสายเชื่อมต่อหูฟังออก

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง