คำถาม: คำถาม: ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง

ตอบ:

สาเหตุ:

1. กระแสไฟฟ้าไม่เสถียร

2. ไม่มีสัญญาณ

 

ขั้นตอน:

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ ภายในบ้านทำงานได้หรือไม่

2. ตรวจสอบว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องหรือไม่

3. ตรวจสอบว่าเป็นสัญญาณที่สามารถใช้งานได้หรือไม่

 

วิธีแก้ไข:

1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าเป็นปกติ

2. โปรดตรวจสอบว่าเป็นสัญญาณที่สามารถใช้งานได้หรือไม่

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง