คำถาม: คำถาม: ไม่มีภาพ หรือภาพแบบเต็มหน้าจอเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์?

ตอบ:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าโทรทัศน์มีฟังก์ชั่น "VGA" หรือไม่

สาเหตุ: ไม่มีฟังก์ชั่น "VGA"

สาเหตุ: ใช้โทรทัศน์กับฟังก์ชั่น "VGA"

ขั้นตอนที่ 2: โปรดตรวจสอบว่าความละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากันได้กับโทรทัศน์หรือไม่

สาเหตุ: ความละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เข้ากันกับโทรทัศน์

วิธีแก้ไข: เลือกความละเอียดที่เหมาะสม

 

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง