คำถาม: คำถาม: ทำไมหน้าจอ LCD เปิดโดยอัตโนมัติ ทั้งที่ได้ปิดสวิตช์ไว้แล้วโดยใช้รีโมทคอนโทรล?

ตอบ:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ตั้งเวลาในเมนูนาฬิกา สำหรับเวลาเปิดเครื่องไว้หรือไม่

สาเหตุ: โทรทัศน์จะเปิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสำหรับเปิดเครื่องตามที่ท่านได้ตั้งค่าไว้

วิธีแก้ไข: ยกเลิกเวลาสำหรับเปิดเครื่อง ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ตั้งเวลาในเมนูนาฬิกา สำหรับเวลาปิดเครื่อง ไว้หรือไม่

สาเหตุ: โทรทัศน์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเมื่อถึงเวลาสำหรับปิดเครื่องตามที่ท่านได้ตั้งค่าไว้

วิธีแก้ไข: ยกเลิกเวลาสำหรับปิดเครื่อง ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้

หมายเหตุ: ภายใน 15 นาที หากโทรทัศน์ไม่ได้รับสัญญาณใดๆ โทรทัศน์จะเข้าสู่โหมด Sleep โดยอัตโนมัติ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง