คำถาม: คำถาม: ไม่มีการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์?

ตอบ:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหรือไม่

สาเหตุ: สาย VGA สามารถถ่ายโอนได้เฉพาะข้อมูลภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง แต่ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลเสียง

วิธีแก้ไข: เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเสมอ

ขั้นตอนที่ 2: ท่านจำเป็นต้องเลือก “PC” โดยใช้ปุ่มเลือกแหล่งข้อมูลในการเล่นบนรีโมทคอนโทรลของท่าน

สาเหตุ: เลือกแหล่งข้อมูลการเล่นที่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข: เลือกแหล่งข้อมูลที่มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเชื่อมต่อโทรทัศน์ของท่านโดยใช้สาย HDMI หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีช่องเชื่อมต่อสาย HDMI ซึ่งระบบเชื่อมต่อ HDMI จะสามารถถ่ายโอนได้ทั้งสัญญาณภาพดิจิตอลและเสียงดิจิตอลได้พร้อมกัน


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง