คำถาม: วิธีการเชื่อมต่อโทรทัศน์เข้ากับระบบเน็ทเวิร์ค

ตอบ:

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์คและสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อสายเคเบิลที่ด้านหลังโทรทัศน์

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่ออีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับช่องต่อสาย LAN

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง