คำถาม: วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ตอบ:

ขั้นตอนที่ 1: ปิดโทรทัศน์ และอุปกรณ์ก่อนทำการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อสายเคเบิ้ลที่ด้านหลังโทรทัศน์

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่ออีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 4: เปิดโทรทัศน์และอุปกรณ์

 

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง