คำถาม: คำแนะนำการเชื่อมต่อ RF:

ตอบ:

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อช่องต่อ ANT IN (AIR/CABLE) ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของโทรทัศน์

ขั้นตอนที่ 2: จากนั้น เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเชื่อมต่อเข้ากับเสาอากาศ หรือช่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ติดตั้งไว้บนผนัง

หมายเหตุ: หากต้องการปรับปรุงคุณภาพของภาพจากเสาอากาศในพื้นที่สัญญาณที่ไม่ดีพอ ให้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง