คำถาม: การเลือกตู้เย็นให้เหมาะกับจำนวนคนในครอบครัว

ตอบ:

 

ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตู้เย็นคุณควรพิจารณาขนาดให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว โดยคำนวณจาก จำนวนสมาชิกครอบครัว คือตู้เย็นขนาด 2.5 คิวต่อสมาชิก 2 คน หากมีสมาชิกเพิ่มแนะนำให้เพิ่ม 1 คิวต่อ 1 คนครับ 

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง