คำถาม: ต้องสับคัทเอาท์แอร์หรือไม่ตอนไฟดับ

ตอบ:

ถ้าไฟดับเฉยๆ ไม่ใช่ไฟตก ไม่ต้องสับคัทเอาท์ก็ได้  เมื่อไฟมาเครื่องจะทำงานตามโปรแกรมเดิมก่อนไฟดับ  นอกจากเกิดเหตุการณ์ไฟดับและไฟตกแล้ว หากไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานๆ ก็ควรสับสับคัทเอาท์ลงด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง