คำถาม: วิธีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขช่องดิจิตอลทีวี

ตอบ:

การอัพเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขช่องดิจิตอลทีวี K6000 Series (32”, 40”, 43”)

กรณีดิจิตอลทีวีรุ่น LE32K6000, LE40K6000, LE43K6000  จูนช่องผ่านเสาอากาศแล้ว พบว่าตัวเลขช่องไม่ถูกต้อง เช่น  ช่อง 5HD พบว่าเป็นช่อง 800 ประมาณนี้  แต่ตัวเลขของช่อง 5HD ที่ถูกนั้นต้องเป็นเลขช่อง = 1 เป็นต้น   วิธีแก้ไข คือ ให้ส่งเฟิร์มแวร์ที่แนบมาในไฟล์นี้ ให้อัพเฟิร์มแวร์ใหม่ลงเครื่อง

 

วิธีอัพเฟิร์มแวร์สำหรับดิจิตอลทีวี

1. ดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ของแต่ละรุ่นที่นี่ >>    

2. หา USB drive ที่มีขนาดมากกว่า 1 Gb. นำมาฟอร์แมตใหม่โดยเลือกฟอร์แมตแบบ FAT32 ดังภาพแสดงด้านล่าง แล้วกดปุ่ม Start

3. เซฟไฟล์เฟิร์มแวร์ที่จะใช้อัพเกรด ชื่อไฟล์ MERGE.bin ลงใน USB drive ที่ฟอร์แมตแล้วในขั้นตอนที่ 2

4. นำ USB drive เสียบเข้าช่อง USB ที่ด้านหลังทีวีรุ่น LE32K6000, LE40K6000, LE43K6000 ดังแสดงในรูปด้านล่าง

5. เปิดทีวี กดปุ่มเมนูที่รีโมท เลือก “CHANNEL” และเลือก “Software Update(USB)” ตามภาพด้านล่าง

6. กดปุ่ม “OK” ที่รีโมท และหน้าจอทีวีจะแสดงกรอบการยืนยันการอัพเฟิร์มแวร์  ให้กดปุ่มลูกศรซ้ายเพื่อยืนยันการอัพเฟิร์มแวร์ตามแสดงในรูปด้านล่าง

7. เมื่อเครื่องอัพเสร็จเครื่องจะเปิดขึ้นมาเองอัตโนมัติ หลังจากนั้นให้นำ USB drive ออกจากตัวเครื่อง และทำการจูนช่องใหม่ เมื่อหลังจากจูนช่องเสร็จตัวเลขช่องจะถูกต้องตามช่องสัญญาณในประเทศไทย

8. เสร็จสิ้นการอัพเฟิร์มแวร์      

 

จัดทำโดย :  Somchai Aroonkomet

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง