คำถาม: โค้ด"E4" / เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้ามีปัญหาปริมาณการไหลน้ำเข้าถังซักน้อยเกินไป-video

ตอบ:

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง