คำถาม: เราควรทำอย่างไรหากหน่วยแสดงรหัสข้อผิดพลาด? เช่น "E1","E7","F1" หรือ "F8"

ตอบ:

รหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยวิศวกรบริการหลังการขายเท่านั้น

กรุณาปิดเครื่องและโทรติดต่อสายด่วน Haier ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง