คำถาม: จะทำอย่างไรหากตัวเครื่องแสดงรหัสข้อผิดพลาด ? เช่น "E1" หรือ "F8"

ตอบ:

รหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยวิศวกรฝ่ายบริการหลังการขายเท่านั้น โปรดโทรติดต่อสายด่วนของเราเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง