คำถาม: วิธีการเปิด/ปิดเสียงผึ้ง - 959 คอลเลกชัน 

ตอบ:
  1.  เปิดเครื่อง

  2.  เลือก "Drum clean" โปรแกรม

  3.  กดปุ่ม Extra rinse, Temp, Steam, 3 วินาที, "BEEP OFF" จะแสดงให้เห็น และปิดเสียงของผึ้ง

  4. ทำซ้ำขั้นตอน ที่แล้วเปิดใช้งานผึ้ง, แสดง "BEEP ON"


หมายเหตุ: สามารถใช้คู่มืออ้างอิงได้


959


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง