คำถาม: จะออกจากโหมดโรงงานได้อย่างไร

ตอบ:

1.รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่มตัวเลข

กด Source ก่อนจากนั้นกด 9 7 3 1


数字遥控器


2.รีโมทคอนโทรล ไม่มีปุ่มดิจิตอล

กดปุ่มควบคุมระยะไกล, ขวา, ขวา, ลง, ซ้าย


无数字键遥控器


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง