คำถาม: หลักการทำงานและการทำงานของเตาไมโครเวฟคืออะไร

ตอบ:
ไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง;   พลังงานที่ปล่อยออกมา จะปรุงหรืออุ่นอาหารโดยไม่เปลี่ยนรูปหรือสี
   
    หลักการทำอาหาร :
   
    1). คลื่นไมโครเวฟที่สร้างโดยแมกนีตรอนสะท้อนไปยังช่องและกระจายอย่างสม่ำเสมอ   เมื่ออาหารหมุนบนจานหมุน อาหารจึงสามารถสุกทั่วถึง
   
    2). คลื่นไมโครเวฟจะซึมซับอาหารได้ลึกถึงประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.)
   
    การทำอาหารจะดำเนินต่อไปเมื่อความร้อนกระจายไปภายในอาหาร.
   
    3). เวลาทำอาหารจะแตกต่างกันไปตามภาชนะที่ใช้และคุณสมบัติของอาหาร เช่น
   
         - ปริมาณและความหนาแน่น
   
         - ปริมาณน้ำ
   
         - อุณหภูมิ


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง