คำถาม: ทำอย่างไรเมื่อพบประกายไฟในเตาไมโครเวฟในขณะทำอาหาร

ตอบ:
เศษอาหารบางส่วนอาจหลุดออกระหว่างการปรุงอาหารและติดอยู่ในโพรงของเตาไมโครเวฟ   ซึ่งจะทำให้เกิดประกายไฟในระหว่างการปรุงอาหาร.
   
    กรุณาใส่ชามน้ำในเตาอบไมโครเวฟ   จากนั้นเปิดเครื่องและเริ่มให้ความร้อนเป็นเวลาห้านาที   หลังจากผ่านไปห้านาทีเมื่อคุณเห็นไอน้ำปรากฏขึ้นกรุณาปิดเครื่องและเปิดประตู   ปล่อยให้เตาอบไมโครเวฟเย็นลง จากนั้นทำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟด้วยผ้า.


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง