คำถาม: วิธีขจัดกลิ่นหรือกลิ่นแปลก ๆ จากเตาไมโครเวฟ

ตอบ:
สามารถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อกำจัดกลิ่นหรือกลิ่นแปลกๆ   จากเตาไมโครเวฟ
   
    1. ใส่มะนาวฝานบางๆ ลงในถ้วย จากนั้นให้ความร้อนด้วยไฟแรงประมาณ 2-3   นาที
   
    2. วางถ้วยชาแดงในเตาอบ แล้วให้ความร้อนด้วยไฟแรงสูง
   
    3. ใส่เปลือกส้มลงในเตาอบแล้วอุ่นด้วยไฟแรงเป็นเวลา 1 นาที


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง