คำถาม: สามารถใช้พลาสติกแรปที่ปลอดภัยกับไมโครเวฟในระหว่างการปรุงอาหารได้หรือไม่

ตอบ:
ใช้ได้.   แต่ต้องเป็นห่อพลาสติกที่มีป้ายระบุว่า   "พลาสติกปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ" เท่านั้นที่สามารถใช้ได้
   
    โปรดห่อบนภาชนะแล้วนำเข้าเตาอบไมโครเวฟเพื่อปรุงอาหาร   เมื่อปรุงอาหารที่มีไขมันสูง โปรดอย่าให้พลาสติกแรปสัมผัสหรือติดกับอาหาร เพราะอาจละลายในระหว่างการปรุงอาหาร


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง