คำถาม: จะยืนยันได้อย่างไรว่าอาหารสุกดีระหว่างปรุง

ตอบ:
การเปลี่ยนของสีและความแข็งของอาหารสามารถช่วยยืนยันได้ว่าทำได้ดีหรือไม่
    ตัวอย่างเช่น:
   
    - ไอน้ำออกมาจากทุกส่วนของอาหาร ไม่ใช่เฉพาะขอบ
   
    - สามารถดึงหรือเคลื่อนย้ายข้อต่อของสัตว์ปีกได้ง่าย
   
    - เนื้อหมูหรือสัตว์ปีกไม่มีเลือดปน
   
    - เนื้อปลาไม่ขุ่นและสามารถหั่นได้ง่ายด้วยส้อม


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง