คำถาม: วิธีตั้งเวลาการทำอาหารเมื่อคุณจะอุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ

ตอบ:
กรุณาตั้งเวลาสั้น   ๆ และเริ่มทำอาหารก่อน จากนั้นตรวจสอบอาหารหลังจากหมดเวลา   หากอาหารยังคงต้องปรุงอยู่ โปรดขยายเวลาตามความต้องการ   และการใช้เวลาในการปรุงอาหารมากเกินไปอาจทำให้อาหารแตกหรือทำให้เกิดควันได้


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง