คำถาม: วิธีจัดเรียงอาหารเมื่อคุณจะใช้เตาไมโครเวฟ

ตอบ:
วางอาหารส่วนที่หนากว่าไว้ด้านนอกจาน   และวางส่วนที่บางกว่าไว้ตรงกลางจาน จากนั้นเกลี่ยให้ทั่ว
   
    *กรุณาอย่าวางอาหารซ้อนกัน เพราะอาจทำให้อาหารสุกไม่ทั่วถึง


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง