คำถาม: ลูกค้าอยากทราบว่าใช้วัตต์เท่าไรต่อนาที

ตอบ:

ตอบ   วิธีคำนวณการใช้ไฟฟ้า:
    สูตร: 1,000W X1 ชั่วโมง = 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง;
    หากกำลังของเครื่องคือ 700W,
    จะใช้ (700/1000)÷60=0.012 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อนาที.


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง