คำถาม: วิธีวางเตาอบไมโครเวฟ

ตอบ:

ตอบกลับ:

    1.   โปรดรักษาสภาพแวดล้อมให้แห้ง จัดโต๊ะให้อยู่ในระดับเดียวกัน

    2. อย่าปิดช่องระบายความร้อนด้วยสิ่งใดๆ
    3. ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง