คำถาม: วิธีทำความสะอาจช่องในเตาไมโครเวฟ

ตอบ:
วิธีแก้ไข:   เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ, โดยไม่ทำให้สีเคลือบเสียหาย


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง