คำถาม: ไมโครเวฟไม่สามารถทำงานได้

ตอบ:
วิธีแก้ไข:
    1. ดึงสายไฟเข้าออกและเชื่อมต่อเข้ากลับที่เดิม
    2. กดสวิตช์ที่ด้านหลัง
    3. กดปุ่มเปิด/ปิดบนแผงควบคุม
    4.ส่งซ่อม


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง