คำถาม: การแปรรูปอาหารก่อนให้ความร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ

ตอบ:
วิธีแก้ไข:
    1.ผลไม้ที่มีเปลือกควรปอกเปลือก
    2.ห้ามนำไข่ไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ มิฉะนั้น ไข่จะระเบิดได้
    3.ควรแกะบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทออกก่อนนำไปอุ่น


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง