คำถาม: ภาชนะชนิดใดที่เหมาะกับการใช้ในเตาไมโครเวฟ?มีสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือไม่?

ตอบ:
1.ใช้ภาชนะแก้วทีทนอุณหภูมิได้สูง
    2.ใช้ภาชนะพลาสติกที่สามารถเข้าเตาไมโครเวฟได้
    3.ใช้ภาชนะเซรามิก (แบบผสมโลหะ)


ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง