Voorwaarden Verlengde Garantie
Startpagina Garantie Voorwaarden Verlengde Garantie

 

GROTE CAPACITEIT KOELKAST             

VERLENGDE GARANTIE VOOR DE LEVENSDUUR* VAN DE COMPRESSOR            

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 20 jaar  (wat overeenkomt met de MAXIMALE LEVENSDUUR) de compressorkosten op een  aantal koelkastmodellen die zijn aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder  worden opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de  website www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30  dagen vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER koelkast, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer

Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132            

Website:www.haier.com/be            

 

Het HAIER Customer contact center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de compressor en zal  vervolgens de HAIER-hersteller in uw buurt contacteren. 

 

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de compressor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels            

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  compressor, op het betrokken model, gedurende een periode van 20 jaar  vanaf de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd.  (2 jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 18 jaar verlengde  garantie voor uitsluitend de compressorkosten).

* 20 jaar is de geschatte  levensduur            

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die moeten worden  verricht binnen het grondgebied van België en heeft alleen betrekking op  producten van het merk HAIER die zijn verkocht door de erkende  retailers en binnen het grondgebied van België.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na  te komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, wordt de verlengde garantie nietig en  biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van de verlengde garantie worden door het  Haier Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan  de klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte compressor.

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door  de verlengde garantie volgens de regels en voorwaarden die in dit  document zijn gedefinieerd:

 

HRF-800D*

 

HB25FSSAAA

 

HB25FSNAAA

 

*= alle versies

2 – Beperkingen            

In de onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader  van de verlengde garantie op de compressor; in deze situaties worden de  kosten van de compressor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties  door het erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de  klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door dergelijke gebeurtenissen;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of  defect bevonden worden in andere delen dan de compressor;

Ÿproducten die zijn aangeschaft bij een niet-erkende Haier-dealer;

ŸHaier biedt geen compensatie voor de kosten van bedorven voedsel of wijn.

 

 

 

 

 

KOELKAST COMBI – SBS – MULTI DEUR            

 

VERLENGDE GARANTIE VAN 10 JAAR OP DE COMPRESSOR            

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 12 jaar  de kosten van een compressor op een aantal koelkastmodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder  worden opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de  website www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30  dagen vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER koelkast, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer

Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132            

Website: www.haier.com/be            

 

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de compressor, en zal  vervolgens contact opnemen met de HAIER-installateur in uw buurt. 

 

TERMEN EN VOORWAARDENVOOR DE VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de compressor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels            

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  compressor, op het betrokken model, gedurende een periode van 12 jaar  vanaf de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd.  (2 jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 10 jaar verlengde  garantie voor uitsluitend de compressorkosten)

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die worden verricht  binnen het Belgisch grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  België grondgebied.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na  te komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie en biedt  Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van de verlengde garantie worden door het  Haier Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan  de klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte compressor.

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door  de verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit  document zijn gedefinieerd:

 

A2FE735*        A2FE737*        A3FE735*        A3FE737*        A3FE742*        A3FE835*            A3FE837*

 

B3FE742*

 

C2FE732*       C2FE736*       C2FE836*

 

C3FE732*       C3FE735*       C3FE737*       C3FE744*       C3FE835*       C3FE837*            C3FE844*

 

HB16FMA*      HB18FGS*

 

HRF-522*        HRF-630*

 

HTF-452*        HTF-610*

 

*= alle versies

 

2 – Beperkingen            

In de onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader  van de verlengde garantie op de compressor; in deze situaties worden de  kosten van de compressor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties  door het erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de  klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door deze producten;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of  defect bevonden worden in andere delen dan de compressor.

ŸEen product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

ŸHaier compenseert niet de kosten van bedorven voedsel of wijn;

 

 

 

WASMACHINE            

 

VERLENGDE GARANTIE VOOR DE LEVENSDUUR* OP DE MOTOR DIRECT MOTION            

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 20 jaar  de kosten van de motor op een aantal wasmachinemodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder  worden opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de  website www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30  dagen vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER wasmachine, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132            

Website: www.haier.com/be            

 

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de motor, en zal u  vervolgens contact opnemen met een HAIER-installateur in uw buurt.

 

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de motor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels            

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  motor, op het betrokken model, gedurende een periode van 20 jaar vanaf  de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd. (2  jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 18 jaar verlengde garantie  voor uitsluitend de motorkosten)

* 20 jaar is de geschatte  levensduur            

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die worden verricht  binnen het Belgisch grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  het Belgisch grondgebied.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na  te komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie op de  motor en biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van deze garantie worden door het Haier  Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan de  klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte motor:

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door  de verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit  document zijn gedefinieerd:

 

HW70-B14266            HW70-B12636            HW70-B1426

 

HW80-B14266A          HW80-BD1626                        HW80-BD16266          HW80-B14266A-EC

 

HW80-B14266             HW80-B14636            HW80-BD14756

 

HW90-B14266A          HW90-B14636

 

HW100-B14636          HW100-BD14756        HW100-B14266A

 

HW120-B14686          HW120-B14686-F       HW120-B1558            HWD120-B1558U

 


                           

2 – Beperkingen            

In onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van  de verlengde garantie op de motor; in deze situaties worden de kosten  van de motor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties door het  erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door deze producten;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of defect bevonden worden in andere delen dan de motor.

ŸEen product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

ŸHaier draagt niet de kosten van interventies waarbij speciale apparatuur nodig is zoals een lift of elevator.

ŸHaier compenseert niet de kosten van beschadigde kleding.

 

 

 

 

WASMACHINE            

VERLENGDE VERLENGDE GARANTIE VAN 3 JAAR OP DE MOTOR INVERTER            

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 5 jaar  de kosten van de motor op een aantal wasmachinemodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder  worden opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de  website www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30  dagen vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER wasmachine, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132            

Website: www.haier.com/be            

 

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de motor, en zal contact  opnemen met de HAIER-installateur in uw buurt. 


 

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de motor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels            

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  motor, op het betrokken model, gedurende een periode van 5 jaar vanaf  de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd. (2  jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 3 jaar verlengde garantie  voor uitsluitend de motorkosten)

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die worden verricht  binnen het Belgisch grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  Belgisch grondgebied.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na  te komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie op de  motor en biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van deze garantie worden door het Haier  Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan de  klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte motor:

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door  de verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit  document zijn gedefinieerd:

 

HW70-BP14636          HW70-BP12758

 

HWD80-B14636          HW80-BP14636

 

HW90-BP14636

 

HW100-BP14636

 

 

2 – Beperkingen            

In onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van  de verlengde garantie op de motor; in deze situaties worden de kosten  van de motor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties door het  erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door deze producten;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of defect bevonden worden in andere delen dan de motor.

ŸEen product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

ŸHaier draagt niet de kosten van interventies waarbij speciale apparatuur nodig is zoals een lift of elevator.

ŸHaier compenseert niet de kosten van beschadigde kleding.

 

 

VOORWAARDEN VERLENGDE GARANTIE                

 

GROTE CAPACITEIT KOELKAST             

VERLENGDE GARANTIE VOOR DE LEVENSDUUR* VAN DE COMPRESSOR            

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 20 jaar  (wat overeenkomt met de MAXIMALE LEVENSDUUR) de compressorkosten op een  aantal koelkastmodellen die zijn aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder  worden opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de  website www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30  dagen vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER koelkast, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer

Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132            

Website: www.haier.com/be            

 

Het HAIER Customer contact center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de compressor en zal  vervolgens de HAIER-hersteller in uw buurt contacteren. 

 

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de compressor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels            

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  compressor, op het betrokken model, gedurende een periode van 20 jaar  vanaf de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd.  (2 jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 18 jaar verlengde  garantie voor uitsluitend de compressorkosten).

* 20 jaar is de geschatte  levensduur            

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die moeten worden  verricht binnen het grondgebied van België en heeft alleen betrekking op  producten van het merk HAIER die zijn verkocht door de erkende  retailers en binnen het grondgebied van België.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na  te komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, wordt de verlengde garantie nietig en  biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van de verlengde garantie worden door het  Haier Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan  de klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte compressor.

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door  de verlengde garantie volgens de regels en voorwaarden die in dit  document zijn gedefinieerd:

 

HRF-800DGS8

 

HB25FSSAAA

 

HB25FSNAAA

 

2 – Beperkingen            

In de onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader  van de verlengde garantie op de compressor; in deze situaties worden de  kosten van de compressor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties  door het erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de  klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door dergelijke gebeurtenissen;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of  defect bevonden worden in andere delen dan de compressor;

Ÿproducten die zijn aangeschaft bij een niet-erkende Haier-dealer;

ŸHaier biedt geen compensatie voor de kosten van bedorven voedsel of wijn.

 

 

 

 

 

KOELKAST COMBI – SBS – MULTI DEUR            

 

VERLENGDE GARANTIE VAN 10 JAAR OP DE COMPRESSOR            

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 12 jaar  de kosten van een compressor op een aantal koelkastmodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder  worden opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de  website www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30  dagen vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER koelkast, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer

Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132            

Website: www.haier.com/be            

 

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de compressor, en zal  vervolgens contact opnemen met de HAIER-installateur in uw buurt. 

 

TERMEN EN VOORWAARDENVOOR DE VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de compressor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels            

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  compressor, op het betrokken model, gedurende een periode van 12 jaar  vanaf de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd.  (2 jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 10 jaar verlengde  garantie voor uitsluitend de compressorkosten)

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die worden verricht  binnen het Belgisch grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  België grondgebied.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na  te komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie en biedt  Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van de verlengde garantie worden door het  Haier Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan  de klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte compressor.

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door  de verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit  document zijn gedefinieerd:

 

A2FE735*        A2FE737*        A3FE735*        A3FE737*        A3FE742*        A3FE835*            A3FE837*

 

B3FE742*

 

C2FE732*       C2FE736*       C2FE836*

 

C3FE732*       C3FE735*       C3FE737*       C3FE744*       C3FE835*       C3FE837*            C3FE844*

 

HB16FMA*      HB18FGS*

 

HRF-522*        HRF-630*

 

HTF-452*        HTF-610*

 

*= alle versies

 

2 – Beperkingen            

In de onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader  van de verlengde garantie op de compressor; in deze situaties worden de  kosten van de compressor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties  door het erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de  klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door deze producten;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of  defect bevonden worden in andere delen dan de compressor.

ŸEen product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

ŸHaier compenseert niet de kosten van bedorven voedsel of wijn;

 

 

 

WASMACHINE            

 

VERLENGDE GARANTIE VOOR DE LEVENSDUUR* OP DE MOTOR DIRECT MOTION            

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 20 jaar  de kosten van de motor op een aantal wasmachinemodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder  worden opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de  website www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30  dagen vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER wasmachine, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132            

Website: www.haier.com/be            

 

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de motor, en zal u  vervolgens contact opnemen met een HAIER-installateur in uw buurt.

 

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de motor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels            

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  motor, op het betrokken model, gedurende een periode van 20 jaar vanaf  de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd. (2  jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 18 jaar verlengde garantie  voor uitsluitend de motorkosten)

* 20 jaar is de geschatte  levensduur            

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die worden verricht  binnen het Belgisch grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  het Belgisch grondgebied.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na  te komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie op de  motor en biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van deze garantie worden door het Haier  Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan de  klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte motor:

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door  de verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit  document zijn gedefinieerd:

 

HW70-B14266            HW70-B12636            HW70-B1426

 

HW80-B14266A          HW80-BD1626                        HW80-BD16266          HW80-B14266A-EC

 

HW80-B14266             HW80-B14636            HW80-BD14756

 

HW90-B14266A          HW90-B14636

 

HW100-B14636          HW100-BD14756        HW100-B14266A

 

HW120-B14686          HW120-B14686-F       HW120-B1558            HWD120-B1558U

 


                           

2 – Beperkingen            

In onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van  de verlengde garantie op de motor; in deze situaties worden de kosten  van de motor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties door het  erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door deze producten;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of defect bevonden worden in andere delen dan de motor.

ŸEen product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

ŸHaier draagt niet de kosten van interventies waarbij speciale apparatuur nodig is zoals een lift of elevator.

ŸHaier compenseert niet de kosten van beschadigde kleding.

 

 

 

 

WASMACHINE            

VERLENGDE VERLENGDE GARANTIE VAN 3 JAAR OP DE MOTOR INVERTER            

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 5 jaar  de kosten van de motor op een aantal wasmachinemodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder  worden opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de  website www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30  dagen vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER wasmachine, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132            

Website: www.haier.com/be            

 

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de motor, en zal contact  opnemen met de HAIER-installateur in uw buurt. 


 

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de motor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels            

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  motor, op het betrokken model, gedurende een periode van 5 jaar vanaf  de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd. (2  jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 3 jaar verlengde garantie  voor uitsluitend de motorkosten)

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die worden verricht  binnen het Belgisch grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  Belgisch grondgebied.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na  te komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie op de  motor en biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van deze garantie worden door het Haier  Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan de  klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte motor:

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door  de verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit  document zijn gedefinieerd:

 

HW70-BP14636          HW70-BP12758

 

HWD80-B14636          HW80-BP14636

 

HW90-BP14636

 

HW100-BP14636

 

 

2 – Beperkingen            

In onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van  de verlengde garantie op de motor; in deze situaties worden de kosten  van de motor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties door het  erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door deze producten;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of defect bevonden worden in andere delen dan de motor.

ŸEen product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

ŸHaier draagt niet de kosten van interventies waarbij speciale apparatuur nodig is zoals een lift of elevator.

ŸHaier compenseert niet de kosten van beschadigde kleding.

 

VOORWAARDEN VERLENGDE GARANTIE            

 

GROTE CAPACITEIT KOELKAST         

VERLENGDE GARANTIE VOOR DE LEVENSDUUR* VAN DE COMPRESSOR        

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 20 jaar  (wat overeenkomt met de MAXIMALE LEVENSDUUR) de compressorkosten op een  aantal koelkastmodellen die zijn aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder worden  opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de website  www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30 dagen  vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER koelkast, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer

Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132        

Website: //www.haier.com/be        

 

Het HAIER Customer contact center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de compressor en zal  vervolgens de HAIER-hersteller in uw buurt contacteren. 

 

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de compressor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels        

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  compressor, op het betrokken model, gedurende een periode van 20 jaar  vanaf de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd.  (2 jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 18 jaar verlengde  garantie voor uitsluitend de compressorkosten).

* 20 jaar is de geschatte  levensduur        

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die moeten worden  verricht binnen het grondgebied van België en heeft alleen betrekking op  producten van het merk HAIER die zijn verkocht door de erkende  retailers en binnen het grondgebied van België.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na te  komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, wordt de verlengde garantie nietig en  biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van de verlengde garantie worden door het  Haier Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan  de klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte compressor.

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door de  verlengde garantie volgens de regels en voorwaarden die in dit document  zijn gedefinieerd:

 

HRF-800DGS8

 

HB25FSSAAA

 

HB25FSNAAA

 

2 – Beperkingen        

In de onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van  de verlengde garantie op de compressor; in deze situaties worden de  kosten van de compressor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties  door het erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de  klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door dergelijke gebeurtenissen;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of  defect bevonden worden in andere delen dan de compressor;

Ÿproducten die zijn aangeschaft bij een niet-erkende Haier-dealer;

ŸHaier biedt geen compensatie voor de kosten van bedorven voedsel of wijn.

 

 

 

 

 

KOELKAST COMBI – SBS – MULTI DEUR        

 

VERLENGDE GARANTIE VAN 10 JAAR OP DE COMPRESSOR        

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 12 jaar  de kosten van een compressor op een aantal koelkastmodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder worden  opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de website  www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30 dagen  vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER koelkast, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer

Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132        

Website: www.haier.com/be        

 

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de compressor, en zal  vervolgens contact opnemen met de HAIER-installateur in uw buurt. 

 

TERMEN EN VOORWAARDENVOOR DE VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de compressor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels        

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  compressor, op het betrokken model, gedurende een periode van 12 jaar  vanaf de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd.  (2 jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 10 jaar verlengde  garantie voor uitsluitend de compressorkosten)

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die worden verricht  binnen het Belgisch grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  België grondgebied.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na te  komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie en biedt  Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van de verlengde garantie worden door het  Haier Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan  de klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte compressor.

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door de  verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit document  zijn gedefinieerd:

 

A2FE735*        A2FE737*        A3FE735*        A3FE737*        A3FE742*        A3FE835*            A3FE837*

 

B3FE742*

 

C2FE732*       C2FE736*       C2FE836*

 

C3FE732*       C3FE735*       C3FE737*       C3FE744*       C3FE835*       C3FE837*            C3FE844*

 

HB16FMA*      HB18FGS*

 

HRF-522*        HRF-630*

 

HTF-452*        HTF-610*

 

*= alle versies

 

2 – Beperkingen        

In de onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van  de verlengde garantie op de compressor; in deze situaties worden de  kosten van de compressor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties  door het erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de  klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door deze producten;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of  defect bevonden worden in andere delen dan de compressor.

ŸEen product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

ŸHaier compenseert niet de kosten van bedorven voedsel of wijn;

 

 

 

WASMACHINE        

 

VERLENGDE GARANTIE VOOR DE LEVENSDUUR* OP DE MOTOR DIRECT MOTION        

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 20 jaar  de kosten van de motor op een aantal wasmachinemodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder worden  opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de website  www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30 dagen  vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER wasmachine, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132        

Website: www.haier.com/be        

 

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de motor, en zal u  vervolgens contact opnemen met een HAIER-installateur in uw buurt.

 

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de motor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels        

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  motor, op het betrokken model, gedurende een periode van 20 jaar vanaf  de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd. (2  jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 18 jaar verlengde garantie  voor uitsluitend de motorkosten)

* 20 jaar is de geschatte  levensduur        

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die worden verricht  binnen het Belgisch grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  het Belgisch grondgebied.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na te  komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie op de  motor en biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van deze garantie worden door het Haier  Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan de  klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte motor:

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door de  verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit document  zijn gedefinieerd:

 

HW70-B14266            HW70-B12636            HW70-B1426

 

HW80-B14266A          HW80-BD1626                        HW80-BD16266          HW80-B14266A-EC

 

HW80-B14266             HW80-B14636            HW80-BD14756

 

HW90-B14266A          HW90-B14636

 

HW100-B14636          HW100-BD14756        HW100-B14266A

 

HW120-B14686          HW120-B14686-F       HW120-B1558            HWD120-B1558U

 


                       

2 – Beperkingen        

In onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van de  verlengde garantie op de motor; in deze situaties worden de kosten van  de motor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties door het  erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door deze producten;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of defect bevonden worden in andere delen dan de motor.

ŸEen product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

ŸHaier draagt niet de kosten van interventies waarbij speciale apparatuur nodig is zoals een lift of elevator.

ŸHaier compenseert niet de kosten van beschadigde kleding.

 

 

 

 

WASMACHINE        

VERLENGDE VERLENGDE GARANTIE VAN 3 JAAR OP DE MOTOR INVERTER        

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 5 jaar de  kosten van de motor op een aantal wasmachinemodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.


 

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder worden  opgegeven, is pas geldig na registratie van het product op de website  www.haier.com. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30 dagen  vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.


 

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER wasmachine, noteer dan de  modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem  vervolgens contact op met het HAIER Customer Contact-center:

 

Telefoon: +32 2 80 84 132        

Website: http://www.haier.com/be        

 

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in  aanmerking komt voor de verlengde garantie op de motor, en zal contact  opnemen met de HAIER-installateur in uw buurt. 


 

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de motor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels        

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de  motor, op het betrokken model, gedurende een periode van 5 jaar vanaf de  datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd. (2 jaar  standaardgarantie op het hele apparaat + 3 jaar verlengde garantie voor  uitsluitend de motorkosten)

Territorium:

Deze garantie is alleen geldig voor reparaties die worden verricht  binnen het Belgisch grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  Belgisch grondgebied.

Geldigheid:

Registreer het product binnen 30 dagen na de aanschafdatum op de website www.haier.com. Het  ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat  getuigt van levering van het product aan de klant, certificaat van  productregistratie zijn de enige documenten die recht geven op de  diensten die worden geboden onder deze garantie. Deze documenten kunnen  worden opgevraagd bij verzoek om assistentie. 

Haier behoudt zich het recht om zijn garantieverplichtingen niet na te  komen in het geval dat de informatie van het certificaat van  productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of  leveringsdocument van het product door de klant zijn gewijzigd of  geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat wordt verzocht  om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert op de website www.haier.com, biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van www.haier.com een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie op de  motor en biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids-, verzend- en verplaatsingskosten voor reparaties die  worden uitgevoerd in het kader van deze garantie worden door het Haier  Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan de  klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte motor:

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door de  verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit document  zijn gedefinieerd:

 

HW70-BP14636          HW70-BP12758

 

HWD80-B14636          HW80-BP14636

 

HW90-BP14636

 

HW100-BP14636

 

 

2 – Beperkingen        

In onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van de  verlengde garantie op de motor; in deze situaties worden de kosten van  de motor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties door het  erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de klant:

Ÿoneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de  aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij  het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme  weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste  elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet  naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn  in het land van gebruik. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt  is door deze producten;

Ÿproducten die defect geraakt zijn door een installatie die niet  overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product  geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of  wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming  hadden van Haier. Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door  deze producten;

Ÿproducten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of defect bevonden worden in andere delen dan de motor.

ŸEen product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

ŸHaier draagt niet de kosten van interventies waarbij speciale apparatuur nodig is zoals een lift of elevator.

ŸHaier compenseert niet de kosten van beschadigde kleding.

 

 
   


Contacteer Ons


Stel een vraag aan onze technishe dienst

Start nu

Europese Hotlines


Europese Hotlines