ตู้แช่

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1400PCS2-IVTV2

 • 5 Years Waranty
 • Super Quiet
 • Micro-Cellular Foaming

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1700PCS2-LEDV2

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1400PCS2-LEDV2

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-2000PCS6

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • พัดลมกระจายความเย็นอย่างทั่วถึง

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1300PCS4

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • พัดลมกระจายความเย็นอย่างทั่วถึง

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1400PCS2

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-1700PCS2

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น
 • 5 ชั้นวางสินค้าปรับระดับได้

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-2100PCS3

 • การควบคุมอุณหภูมิ
 • 5 ชั้นวางปรับระดับได้
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-2600PCS3

 • 5 ชั้นวางปรับระดับได้
 • ผนังตู้เสริมฉนวนกันความร้อน
 • กระจกประหยัดพลังงาน 2 ชั้น

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-240GA

 • Inside defrost water evaporates automatically

ตู้แช่เครื่องดื่ม

SC-340GA

 • Inside defrost water evaporates automatically

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789